Vacatureteksten schrijven voor m/v/x .

In dit whitepaper geven we praktische tips en vind je woordenlijsten voor het aanspreken van 3 genderidentiteiten door middel van tekst. En dan met name hoe je dit toepast in de vacaturetekst.

Op het moment dat je vacatureteksten schrijft, gebruik je een combinatie van 3 schrijfmethodes: je schrijft doelgroepgericht, inclusief en (dus) genderneutraal. Het combineren van inclusief schrijven en doelgroepgericht schrijven lijkt op het eerste gezicht misschien te botsen. Toch hoeft dat niet zo te zijn. Terwijl je je richt op het merendeel van de doelgroep zorg je dat je nooit iemand uitsluit. Dat betekent dus dat je waarschijnlijk meer feminien taalgebruik hanteert bij de werving voor een verpleegkundige. Dit omdat 87% van de verpleegkundigen onder de Nederlandse beroepsbevolking vrouw is. Tegelijkertijd zorg je dat de tekst inclusief is geschreven zodat niemand zich voelt uitgesloten: geen typisch Nederlandse gezegden, geen bezittelijke voornaamwoorden zoals zijn of haar, et cetera. 

Je kan er ook voor kiezen om je te richten op de minderheid door jouw schrijfwijze en woordkeuze bewust aan te passen aan de minderheid van die beroepsgroep. Doe je dit laatste, dan kun je sturen op optimale genderdiversiteit binnen de organisatie. Als we het hebben over genderdiversiteit dan hebben we het natuurlijk niet alleen over mannen en vrouwen. De derde genderidentiteit, non-binair, maakt een steeds groter deel uit van de Nederlandse beroepsbevolking.