Welke tone of voice sla jij aan in de vacaturetekst?

29/01/2019

Nicol Tadema

Ambassadeur en oprichter

arbeidsmarktcommunicatie


‘Het gaat er niet (alleen) om wát je zegt,

maar hóé je dit zegt.’

De toon waarop en het volume waarmee je iets zegt, je lichaamshouding en gezichtsuitdrukking hebben grote invloed op hoe jouw boodschap overkomt. Denk maar eens aan de sollicitant die je (regelmatig) tegenover je hebt zitten. Praat hij zacht of juist luid en duidelijk? Zit ze onderuit gezakt of op het puntje van de stoel? Dit alles beïnvloedt je mening. Hetzelfde kun je zeggen over de tone of voice in vacatureteksten (en andere teksten binnen arbeidsmarktcommunicatie). Want hoe je schrijft, bepaalt hoe je organisatie overkomt op de sollicitant en of je de juiste kandidaten trekt.

Om te laten zien hoe groot de invloed is van de tone of voice binnen vacatureteksten: lees onderstaande zinnen eens. Welke spreekt jou het meeste aan?

Jij hebt geen schop onder je derrière nodig om tot actie over te gaan.

of

Zodra je een taak ziet, pak je deze op en zorg je dat deze wordt uitgevoerd.

Je krijgt energie van het wegwerken van de rondslingerende taken waar wij nu nog over struikelen.

of

Een ondersteunende functie sluit optimaal aan bij jouw persoonlijkheid.

Als je een romantisch beeld hebt bij de evenementenbranche, helpen we je nu uit die droom. Wake up.

of

Het imago van werken in de evenementenbranche is soms vertekend.

Welke tone of voice past bij jouw vacatureteksten?

Bij het bepalen van de juiste toon komt iets meer kijken dan het overmatig gebruik van uitroeptekens of het ‘SCHREEUWEND SCHRIJVEN’ door de Caps Lock-toets in te drukken. Bij de tone of voice gaat het om hóé je iets schrijft. Onderscheidend en vooral passend bij datgene waarover je schrijft, voor wie je het schrijft en namens wie je schrijft. Het gaat dus om de woorden die je kiest, de manier waarop je zinnen opbouwt en de aanspreekvorm die je gebruikt.

De tone of voice in vacatureteksten is de stem van jouw organisatie. Door 1 vaste toon te gebruiken in al jouw arbeidsmarktcommunicatiegerelateerde teksten ben je herkenbaar en dat is weer medebepalend voor het imago. Voordat je zelf het wiel gaat uitvinden: misschien is het al helemaal voor je uitgedacht. Veel bedrijven hebben een stijlgids of schrijfwijzer waar de tone of voice van vacatureteksten en arbeidsmarktcommunicatiegerelateerde teksten uitgebreid in staat beschreven. Als er een afdeling Marketing/Communicatie/Employer Branding is binnen je organisatie, loont het de moeite om het daar in elk geval na te vragen.

Is er geen stijlgids of schrijfwijzer? Om te bepalen wat voor jou een passende tone of voice is, achterhaal je wie jouw doelgroep is en hoe zij graag wordt aangesproken. Deze doelgroepkennis combineer je met jouw eigen Employer Value Proposition (oftewel je kenwaarden/kenmerken).

Kan je wel wat hulp gebruiken bij het bepalen van de tone of voice voor jouw vacatureteksten en andere arbeidsmarktcommunicatieteksten? Download dan dit whitepaper waarin stapsgewijs wordt uitgelegd hoe je de juiste tone of voice bepaalt.