Whitepaper tone of voice.

De gebruikte tone of voice in (arbeidsmarkt)communicatiemiddelen heeft op ieder mens een effect. De een voelt zich meer aangesproken door een persoonlijkere benadering en de ander weer door een iets afstandelijkere of zakelijkere. Met die wetenschap kun je, door de juiste tone of voice te ontwikkelen, zorgen dat je de juiste doelgroep aanspreekt. En dat is handig, want je wilt per slot van rekening dat de juiste mensen solliciteren op jouw vacatures. In deze whitepaper leggen we je stapsgewijs uit hoe je voor je eigen organisatie je tone of voice ontwikkelt.