Teksten voor arbeidsovereenkomsten.

Na indrukwekkende campagnes, wervende vacatureteksten, inspirerende gesprekken is het zover: je mag een sollicitant een arbeidsovereenkomst aanbieden. Grote kans dat de standaardtekst van de arbeidsovereenkomst er nu als volgt uitziet: 

“De werknemer treedt op <datum> in dienst bij werkgever op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in de functie van <naam functie>.”

En theoretisch is het juist, maar sluit de tekst aan bij het werkgeversmerk en de bijbehorende tone of voice? Is het een passende laatste stap in de candidate experience? Of zou een tekst als onderstaand beter aansluiten?

“Jij bent Henriette Janssen, geboren op de zwaar bewolkte donderdag 3 februari 1977 in Amsterdam. Inmiddels woon je aan de Straatlaan 123, 1234 AB in Utrecht. Mijn naam is Rianne de Ruiter, directeur van firma De Boer met een creatief kantoor aan de Wijk 4, 5678 YZ in Amersfoort. En ik ben er trots op dat ik jou deze arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd mag aanbieden.”

Stap voor stap.

Aanvraag en brontekst aanleveren

Je legt je verzoek bij ons voor het herschrijven van de arbeidsovereenkomst bij ons neer. Voor een passend prijsvoorstel deel je ook meteen de tekst die moet worden herschreven.

Briefing

Na jouw ja-woord op ons voorstel vragen we je het hemd van het lijf: wat kenmerkt jullie als werkgever? Wie zijn de mensen die de arbeidsovereenkomst straks ondertekenen? Met de antwoorden op die vragen achterhalen we jouw identiteit als werkgever en zo vinden we de perfecte tone of voice. 

Aanlevering concept en check

We leveren de eerste versie van de tekst voor de nieuwe arbeidsovereenkomst. Samen checken we of de juiste toon is aangeslagen en de gekozen uitstraling aansluit bij jou als werkgever.

Check rechtsgeldigheid door jurist

Dat de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig moet zijn, staat als een paal boven water. Daarom is het belangrijk dat het document wordt nagelopen door een jurist. Hiervoor kunnen we schakelen met onze huisjurist of met de jurist van jouw organisatie. 

Tekenen maar!

Zodra we het akkoord hebben van de jurist, schudden we elkaar de hand. En jij kan de hand van nieuwe werknemers ook vol zelfvertrouwen schudden. Vanaf nu heb je een rechtsgeldig document dat enorm bijdraagt aan de optimale candidate experience.