Het gebruik van 'kracht' bij genderverwijzingen in functienamen.

16/05/2023

Iris Wright

Trainer, adviseur & copywriter

arbeidsmarktcommunicatie


Genderverwijzingen in functienamen veranderen in het woord 'kracht'. Is dit dé oplossing waar we al zo lang naar zoeken? Dus ‘brandweerman’ veranderen naar ‘brandweerkracht’? Klinkt als een goed idee! Werkt het voor alle functienamen waar een duidelijke genderverwijzing in zit? Laten we daar eens naar kijken.

Bedankt LAKS!

Alle credits om het woord 'kracht' te gebruiken in functienamen gaan naar LAKS. Op 12 april 2023 brachten zij een nieuwe taalgids uit voor het onderwijs. Hierin staat:

"Bij de meest voorkomende beroepsbenamingen denken we vaak aan mannen. Als een vrouw een functie bekleedt, veranderen we vaak de beroepsbenamingen."

"Soms wordt ook het bijvoeglijk naamwoord vrouwelijke gebruikt, bijvoorbeeld vrouwelijke arts. Maar waarom wordt niet hetzelfde gedaan bij mannen en spreken we nooit van een mannelijke arts? Bovendien sluit je met dergelijke benamingen mensen uit die zich niet identificeren als man of vrouw."

Bovenstaand zijn vraagstukken waar we bij Voor Tekst vaak tegenaanlopen als we onderzoeken of de juiste functienaam bovenaan de vacaturetekst staat. En waar taal continu in ontwikkeling is, zie ik ook graag een verandering in functienamen. Op zo'n manier dat er géén duidelijke genderverwijzing in zit.

Functienamen vol kracht

Genderverwijzingen in functienamen veranderen in het woord 'kracht' lijkt dé oplossing waar we al zo lang naar zoeken. De woorden 'man' en 'vrouw' of andere specifieke verwijzingen in functienamen veranderen dan in het woord 'kracht'. Dat ziet er dan zo uit:

 • timmerman → timmerkracht.
 • tuinman → tuinkracht.
 • brandweerman → brandweerkracht.
 • politieman → politiekracht of politieagent.
 • gastvrouw of gastheer → gastkracht.
 • barvrouw of barman → barkracht.

Werkt dit voor álle functienamen ? Nee. Bijvoorbeeld bij 'weerman'. 'Weerkracht' kan namelijk voor verwarring zorgen in deze context. Terwijl het doel van de functienaam juist is: direct duidelijk maken waar een functie over gaat. Een ander voorbeeld: 'meewerkend voorman'. Dat krijgt ineens een heel andere betekenis wanneer het verandert in 'meewerkend voorkracht'. In deze situaties is het dus belangrijk naar andere opties te kijken. Bijvoorbeeld door:

 • (m/v/x) achter de functienaam te zetten.
 • een ander synoniem te zoeken. Bijvoorbeeld voor 'vroedvrouw' de term 'verloskundige' gebruiken. Belangrijk punt is hier wel om te controleren of de aangepaste functienaam ook daadwerkelijk de lading dekt van de functie.
 • de vervormingen van typische vrouwelijke benamingen niet te gebruiken. Zo is een 'receptioniste' een 'receptionist'.
 • het woord 'medewerker' te gebruiken. Dus een 'verkoopster' is een 'verkoopmedewerker'. Of 'verkoper' in deze situatie.

Laat de SEO-kracht groeien

Eerlijk is eerlijk: de functienaam speelt een grote rol bij de vindbaarheid van jouw vacature. Dus je wil ook een term gebruiken die vindbaar is. Dit is, met de verandering van functienamen, een uitdaging. Kijk maar naar deze zoekterm in Google Trends. Is Google dus wel slim genoeg om dit verband te leggen? Uitstekende vraag. Voor nu is het antwoord: nog niet. Is dit dan het einde van een nieuwe beweging in arbeidsmarktcommunicatieland in combinatie met diversiteit & inclusie? Ik vind van niet. Google leert van ons. En past zich aan op ons gedrag. Kan jij je ook vinden in het idee om genderverwijzingen in functienamen te veranderen in het woord 'kracht'? Laten we dan Google (en dus onszelf) helpen om deze nieuwe functienamen vindbaar te maken. Hoe? Door de genderneutrale functienamen:

 • echt als vacaturetitel te gebruiken.
 • op regelmatige basis toe te passen.
 • alsnog vindbaar te maken door in de (vacature)tekst zelf uit te leggen waarom je kiest voor deze term. En daarin ook de vindbare functienaam te benoemen. Bijvoorbeeld:

'Huh, een nieuw woord bovenaan deze vacaturetekst? Waarom niet de functienaam ‘timmerman’? Wij willen dat iedereen zich welkom voelt bij ons. Vanaf het eerste moment dat we elkaar leren kennen. En dat doen we stiekem nu al terwijl jij deze vacature leest. Aangenaam, wij zijn...'

Kleine verandering met veel invloed

Spannend hè, zo’n verandering? Zeker! En opvallend, want nog niemand doet het. Daarom gaan we graag verder met het gesprek waar LAKS is begonnen met dit advies. Wat zijn jouw gedachten over genderinclusieve functienamen?

Laat het ons weten. Bel ons via (085) 760 42 06 of mail naar info@voortekst.nl.

Tijd om de ontwikkelingen in taal nog meer vorm te geven.